ไอที

EEC จะพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างไร ?

07 ม.ค. 2564

672 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คือหนึ่งในแผนของไทยแลนด์ 4.0 ที่จะช่วยยกระดับการแข่งขันของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
 
พื้นที่ยุทธศาสตร์นี้ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับภูมิภาค ดังนั้น รัฐและเอกชนจึงร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบราง, รถไฟความเร็วสูง, มอเตอร์เวย์, สนามบินนานาชาติ รวมถึงพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่จะช่วยกระจายความแออัดจากกรุงเทพฯ 
 
นอกจากนี้ ยังมีส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะใช้ประโยชน์จาก Internet of Things (IoT) รวมถึงระบบอัตโนมัติทั้งหลาย
 
มีการคาดการณ์ว่า EEC จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างน้อย 5% มีการสร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 1 แสนตำแหน่งต่อปี และคาดว่าจะมีรายรับที่ได้จากภาษี 1 แสนล้านบาท

ข่าวยอดนิยม