พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

07 ม.ค. 2564

250 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,500 ผืน ในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , อำเภอสมเด็จ , อำเภอท่าคันโท , อำเภอเขาวง , อำเภอห้วยเม็ก , อำเภอหนองกุงศรี , อำเภอนามน และอำเภอนาคู
 
 
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง

ข่าวยอดนิยม