พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จ.พะเยา

07 ม.ค. 2564

263 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 
 
ได้แก่ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแจมป๋อง ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลึก และพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่าง อำเภอเชียงคำ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 และกองร้อยทหารพรานที่ 3305 บ้านหัวนา อำเภอภูซาง รวม 90 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัย ความผาสุกให้แก่ประชาชนชนและประเทศชาติ
 
 
จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็ก ในพื้นที่ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง , โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน
 
 
พร้อมกันนี้ไปติดตามการดำเนินงาน ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ที่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่า จำนวน 11,961 ไร่ ให้มีความสมบูรณ์ ราษฎรมีแหล่งน้ำใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ส่งเสริมอาชีพเสริมหลังการทำนา เช่น การทำเครื่องเงิน , ผ้าปักชนเผ่าม้ง , ผลิตชาเจียวกู่หลัน เป็นต้น ส่งผลให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม