เศรษฐกิจ

ลุ้น! กกร.เสนอเพิ่มเงิน "คนละครึ่ง" เป็น 5,000 บาท ต่ออีก 3 เดือน

06 ม.ค. 2564

714 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ วันนี้ (6 ม.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เสนอรัฐบาล เพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่ง เป็น 5,000 บาท ต่อไปอีก 3 เดือน
 
นายกลินท์ สารสิน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันให้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 64 นี้ เหลือ 1.5% ถึง 3.5% ภายใต้สมมุติฐานควบคุมโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าขยายตัวได้ 2% ถึง 4% 
 
โดย กกร.เห็นว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก การท่องเที่ยวในประเทศซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถเดินต่อได้ชั่วคราว หลังจากมีมาตรการเข้มงวดจำกัดการเดินทางในหลายจังหวัด ที่มีประชากรมาก หรือเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน และยังส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน 
 
ดังนั้นภาครัฐควรเร่งหามาตรการ ควบคุมโรคระบาด และช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยให้เร่งดำเนินการเรื่องงบประมาณช่วยเหลือ 2 แสนล้านบาท โดยกำหนดวิธีการให้ชัดเจน ปฏิบัติได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น การต่ออายุโครงการคนละครึ่งออกไปอีก 3 เดือน และเพิ่มเงินเป็น 5,000 บาท, เพิ่มการลดค่าไฟ จาก 3 % เป็น 5% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ต้องควบคุมดูแลที่อยู่ของแรงงานต่างชาติ ไม่ให้แออัด เพื่อระงับการแพร่ระบาด และเร่งจับผู้กระทำผิด ทั้งบ่อนการพนัน และการนำเข้าแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าของประเทศว่าปัญหาการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากคนสู่คน ไม่ใช่จากอาหารหรือสินค้าสู่คน ควบคู่กับการเร่งรัดเรื่องวัคซีนให้ได้ตามกำหนดเวลา และมีปริมาณที่เพียงพอ รวมถึงกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ
 

ข่าวยอดนิยม