พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันทหารม้า

06 ม.ค. 2564

487 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี 2564
 
 
วันนี้ เวลา 10.46 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
 
จากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2564 ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติให้เป็นปึกแผ่นถึงปัจจุบัน
 
 
โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นพระยาวชิรปราการ ทรงนำกำลังพลทหารม้า และทรงวางแผนในการสู้รบกับทหารม้าฝ่ายศัตรู ที่บริเวณบ้านพรานนก หรืออำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ทรงได้รับชัยชนะอย่างสง่างาม ดังนั้นเหล่าทหารม้า จึงยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้า และทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า รวมทั้งกำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันทหารม้า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเห็นความสำคัญ ของวีรกรรมสำคัญในครั้งนั้น
 
 
ทั้งนี้ ศูนย์การทหารม้า มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษา เกี่ยวกับวิทยาการ และกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม และจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
 
 
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้า กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด เพื่อยกระดับการฝึกสอนวิชาขี่ม้าให้ได้มาตรฐาน ทั้งทรงมีพระดำริปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้า เพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล ตลอดจนเพื่อรักษา สืบทอด และธำรงไว้ ในความเป็นเหล่าทหารม้า ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้า เข้าทำการฝึกและปฏิบัติงานจริง ที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เพื่อให้ได้ประสบการณ์
 
 

ข่าวยอดนิยม