เศรษฐกิจ

สภาผู้ส่งออก ขีดเส้น 2 เดือน จี้รัฐออกมาตรการรับมือโควิด-19 รอบใหม่

05 ม.ค. 2564

303 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

สภาผู้ส่งออก ขีดเส้น 2 เดือน รัฐออกมาตรการเร่งด่วน รับมือโควิดรอบใหม่ หวังพยุงส่งออกปีนี้ โต 3-4%
 
นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงษ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสภาผู้ส่งออก มีข้อเสนอแนะที่สำคัญให้รัฐออกมาตรการ รับมือโควิดรอบใหม่ โดยมาตรการเร่งด่วน ต้องทำภายใน 2 เดือน คือ การต่ออายุมาตรการที่ออกมาในช่วงโควิด-19 ระบาดในรอบแรก อาทิ ขยายระยะเวลาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft loan ขยายระยะเวลาการชำระภาษี ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ปรับลดค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งออกมาตรการเยียวยา เพื่อช่วยผู้ประกอบการ อาทิ ให้เพิ่มบทบาทธนาคารรัฐในการอนุมัติสินเชื่อมาตรการ Soft loan ให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น เป็นต้น
 
ส่วนระยะยาว รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีแรงงานว่างงานที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เร่งรัดการพัฒนาไปประเทศไปสู่ Digital economy ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน โดยการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
 

ข่าวยอดนิยม