พระราชสำนัก

'ในหลวง' มีพระราชสาส์นอำนวยพร ถึง ปธน.เมียนมา ในโอกาสวันเอกราช

05 ม.ค. 2564

271 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2564 ความว่า
 
 
"ฯพณฯ อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปยีดอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปของประเทศ และประชาชนชาวเมียนมา
 
 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือ ในกิจการทุก ๆ ด้านเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินความสัมพันธ์อันพิเศษนี้ ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย"
 
 
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
 

ข่าวยอดนิยม