พระราชสำนัก

มูลนิธิ พอ.สว.บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

03 ม.ค. 2564

305 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือมูลนิธิ พอ.สว. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
 
เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี 18 กรกฎาคม 2538 ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงาน ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่เจ็บป่วยอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อมูลนิธิ พอ.สว. 
 
 
รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ที่เจ็บป่วย โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ศาสนา ให้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ สว. เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน ในการดูแลสุขอนามัยของ ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวยอดนิยม