พระราชสำนัก

มจ.ปุสาณ บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 13

03 ม.ค. 2564

383 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เวลา 15.20 น. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งคณะข้าราชบริพาร และผู้เคยปฏิบัติงานถวาย ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ 13 วันที่ 2 มกราคม 2564 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนและเยาวชน ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 
 
 
โดยทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก ในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร และทรงรับอุปการะมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรเพื่อการกุศล เพื่อช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากจนและด้อยโอกาส อาทิ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ, มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ, มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนฯ, มูลนิธิโรคไต, และมูลนิธิขาเทียม เป็นต้น ทั้งยังทรงก่อตั้งมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 
นอกจากนี้ ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งล้วนนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพสกนิกร สังคม และประเทศชาติ

ข่าวยอดนิยม