พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564 แก่พุทธศาสนานิกชน

02 ม.ค. 2564

318 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564 แก่พุทธศาสนานิกชน เป็นข้อความภาษาบาลี และภาษาไทย ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ ว่า "สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา" "ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"
 
 
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จในทุกเมื่อเทอญ ขออำนวยพร

ข่าวยอดนิยม