อาชญากรรม

สถาบันนิติฯ พัฒนาแอปฯ ‘อยู่ไหน’ ติดตาม-แจ้งเบาะแสคนหาย ลดโอกาสเกิดอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง

02 ม.ค. 2564

794 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ในแต่ละปี มีคนหายออกจากบ้านปีละหลายร้อยคน ขณะเดียวกันก็พบคนนิรนาม และศพนิรนามอยู่ต่อเนื่อง ทั้งที่หากติดตามคนหายได้ทันเวลา ก็อาจลดความสูญเสียได้ หรือหากพิสูจน์ทราบศพนิรนามได้เร็ว ก็จะทำให้การตามหาคนหายได้ข้อมูลเร็วขึ้น ตอนนี้สถาบันนิติวิทยาศาตร์ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ชื่อว่า ‘อยู่ไหน’ เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดลงสมาร์มโฟน สำหรับใช้ติดตามคนหาย แจ้งแจ้งเบาะแส กรณีคนนิรนาม หรือศพนิรนามได้
 
และในแต่ละปีมีศพนิรนาม ส่งมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประมาณ 400 ศพ บางศพเพิ่งเสียชีวิต บางศพมีสภาพเน่าเปื่อย และบางศพมาในสภาพเป็นโครงกระดูก ไม่ว่าจะมาในสภาพใด ศพนิรนาม ก็จะถูกพิสูจน์บุคคลด้วยการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เช่นร่องรอยผ่าตัด ร่องรอยดามเหล็ก หรือการเก็บลายนิ้วมือเป็นต้น เพื่อพิสูจน์ทราบบุคคลของศพนิรินามเหล่านี้ สำหรับเป็นฐานข้อมูลให้ญาติที่จะตามหาบุคคลสูญหาย
 
พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยว่า ข้อมูลที่ได้จากการพิสูจน์ทราบโครงกระดูกศพนิรนามทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และนำไปสู่การพัฒนาระบบติดตามคนหาย โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พัฒนาแอปพลิเคชั่น ชื่อ ‘อยู่ไหน’ ซึ่งดาวน์โหลดในสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ เพื่อให้ญาติตามหาคนหาย กรณีติดตามเบื้องต้นไม่ต้องลงทะเบียน และกรณีลงรายละเอียดที่มากขึ้น ระบบจะให้ลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลของญาติ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ระบบมีอยู่ 
 
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระบุว่า หากข้อมูลคนหาย ที่ญาติระบุในแอปพลิเคชั่น ตรงกับคนนิรนาม หรือศพนิรนามที่มีข้อมูลอยู่ จะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในทันที หรือหากเป็นคนหายที่ยังไม่มีข้อมูลมาก่อน ก็จะถูกบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบในอนาคตได้ 
 
ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยอีกว่า ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ แม้ไม่มีญาติสูญหาย แต่กรณีพบบุคคลนิรนามที่อาจพลัดหลง หรือหายออกจากบ้าน เช่น คนที่อาจสติไม่สมประกอบ หรือคนเร่ร่อน หรือแม้แต่พบศพนิรนาม ก็สามารถแจ้งเบาะแสในแอปพลิเคชั่นนี้
 
การติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เป็นหนึ่งในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการสนับสนุนและพัฒนา ขณะเดียวกัน การติดตามคนหายที่มีประสิทธิ์ภาพ จะลดโอกาสเกิดอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะต่อเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่หายออกจากบ้านสูงมากขึ้น

ข่าวยอดนิยม