สังคมออนไลน์

ห้ามเด็ดขาด! ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวล้างหน้า อาจทำให้ผิวหน้าไหม้-ตาบอดได้

01 ม.ค. 2564

1.4K view

จับข่าวลวง

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 12.44 - 12.45 น.

มีการนำข้อความกลับมาแชร์กันใหม่ว่า ถ้าอยากให้หน้าขาว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวล้างหน้า จะทำให้หน้าขาวใส เรื่องนี้จริงหรือไม่ 
 
ไม่เป็นความจริงเลย และห้ามทำเด็ดขาดด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาย้ำค่ะว่า อันตรายมาก เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดวิธี เนื่องน้ำยาฟอกผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอันตราย ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว และทำความสะอาดวัสดุ มีสารสำคัญ คือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) 6% ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน การนำไปใช้ล้างหน้าอาจทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตาได้ 
 
โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฟอกขาว ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว และทำความสะอาดวัสดุ ซึ่งวิธีการใช้ต้องนำไปเจือจางด้วยน้ำและต้องสวมถุงมือยางขณะใช้ รวมทั้งต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง จึงห้ามนำมาใช้ล้างหน้าอย่างเด็ดขาด 
 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตราย และห้ามนำไปใช้ล้างหน้าโดยเด็ดขาด อาจถึงขั้นตาบอดได้ ซึ่งข้อความที่ส่งต่อกันว่า ล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว จะทำให้หน้าขาวใส 

ข่าวยอดนิยม