พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

31 ธ.ค. 2563

511 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปฏิทินหลวง แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ในวันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564
 
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่ สำหรับลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 17 นาฬิกา โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับชาวไทย ,สำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 

ข่าวยอดนิยม