พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย เฝ้าฯ

31 ธ.ค. 2563

445 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธี ตรียัมพวาย - ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 10 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธี ตรียัมพวาย - ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว พระราชทานเงินแก่คณะพราหมณ์
 

ข่าวยอดนิยม