พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดิน ในพระปรมาภิไธย แก่ส่วนราชการ และสถานศึกษา

31 ธ.ค. 2563

335 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดิน ในพระปรมาภิไธย แก่ส่วนราชการ และสถานศึกษา ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานศึกษา และเป็นประโยชน์ในทางราชการ สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นแห่งหนึ่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวยอดนิยม