การเมือง

ครม.ผ่อนผันแรงงานข้ามชาติ กัมพูชา-ลาว-เมียนมา อยู่ในประเทศได้เป็นกรณีพิเศษ

29 ธ.ค. 2563

1.3K view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงาน 3 สัญชาติ คือลาว เมียนมา และกัมพูชา อยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 แต่ทั้งหมดต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการตรวจคัดกรองและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
 
 
รองโฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ โดยหนึ่งในนั้นคือประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่องการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ คือกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีแนวทางดำเนินการแรงงาน ที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยสิ้นสุดการอนุญาตหรือแรงงานที่หลบหนีเข้าเมือง
 
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงงานระบุว่า แนวทางดังกล่าวแยกเป็นกลุ่มแรงงานที่มีนายจ้าง หรือสถานประกอบการอยู่แล้ว และบุตรของแรงงานที่อายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข จะกำหนดสถานที่ให้ไปตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้าม แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน
 
 
กลุ่มที่สอง คือกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้ทำงาน และผู้ติดตามหรือบุตรหลานที่อายุไม่เกิน 18 ปี ให้แจ้งข้อมูลผ่านออนไลนระหว่าง 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโควิด และโรคต้องห้าม จากนั้นจึงจะเป็นการทำทะเบียนประวัติคนไม่มีสัญชาติไทย และเมื่อแรงงานกลุ่มนี้ มีนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างงาน ให้นายจ้างดำเนินการยื่นคำขอทำงานแทน 
 
 
รายละเอียดขั้นตอน แรงงานและนายจ้างสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งและสำนักงานจัดหางานในกรุงเทพฯ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 
 
 
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ระบุว่า การผ่อนผันนี้จะทำให้แรงงานข้ามชาติ ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถูกกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจะเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน ขณะเดียวกันก็เป็นการตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องการแรงงาน แต่ไม่สามารถจัดหาแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายได้ในภาวะที่มีสถานการณ์โควิด-19 

ข่าวยอดนิยม