การเมือง

'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ฟังปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ่อตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการ

28 ธ.ค. 2563

757 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา ตามสัญญาที่ให้ไว้กับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล หลังจากคณะรัฐมนตรีรับหลักการตามข้อเสนอให้ทบทวนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยวันนี้ได้เห็นด้วยกับข้อตกลงที่จะตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ ที่มีกลุ่มสนับสนุนด้วย 
 
 
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแะสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน ลงพื้นที่บาดสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามสัญญาที่ให้ไว้กับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ไปชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ว่าจะมาลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง ซึ่งที่บ้านสวนกง เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับปลกระทบโดยตรงในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่จะมีโครงการท่าเรือน้ำลึกด้วย จึงส่งผลโดยตรงต่ออาชีพประมงของชาวบ้าน ที่มีอาหารทะเลสมูบูรณ์ เป็นฐานทรัพยากรที่สร้างรายได้ รวมทั้งการทำเกษตร เช่น ปลูกแตงโม ที่ได้รายได้ปีละนับแสนบาท โดยเฉพาะ นกเขาชวาเสียง ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ นำรายได้ไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องเช่น กรงนก มีมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจะนะรักษาไว้ หลังจากต้องต่อสูกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาไม่ต่ำกว่า 20 นับจากโครงการท่อก๊าชไทยมาเลเซีย มีความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ชาวจะนะรวมกลุ่มกันเข็มแข็ง พลิกทะเลให้กลับมาสมูบรณ์ จนมีฝูงปลาโลมา ที่หน้าหาดสวนกง และกลายเป็นแหล่งมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงเหมาะเป็น ครัวของโลก ซึ่งร้อยเอกธรรมนัส ได้ทานอาหารทะเล ที่สดมากด้วย
 
 
ซึ่งร้อยเอกธรรมนัส ได้ไปรับฟังข้อสนอจากกลุ่มเรือประมงที่บ้านปากบาง ต.สะกอม มีเรือกว่าร้อยลำ มาชูป้ายเรียกร้องให้กำหนดทิศทางการพัฒนาใหม่ และยืนยันว่าชาวบ้านไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากขั้นตอนของโครงการจะผลักดันผ่านอำนาจพิเศษ โดย ศอบต.แล้วยังไม่มีหลักประกันใดว่า ชาวบ้านจะมีงานทำจากอุตสาหกรรมเหล่านั้น อีกทั้ง ชาวจะนะ มีการตั้งกลุ่มผลิตโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานทางเลือก
 
 
นอกจากนี้ ยังเดินทางไปที่โรงเรียนศาสนบำรุง ที่โรงเรียนสอนศาสนากว่า 100 แห่ง ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ที่จะทำลายความเป็น เมืองแห่งการศึกษาของจะนะ จึงไม่อยากให้รัฐมองแค่มิติความมั่นคง และควรส่งเสริมจากฐานทรัพยากรและวัฒธรรมที่มีอยู่ ซึ่งเครือข่ายโรงเรียน ขอให้ยกเลิกมติครม.และเริ่มต้นศึกษาใหม่
 
 
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้เสนอข้อตกลงที่จะให้ตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามโครงการนี้ ซึ่งจะไปตกลงในรายละเอียดที่จะให้กลุ่มสนับสนุนเข้าร่วมด้วย ทำงานภายใน 6 เดือน ซึ่งอาจเหมือนการเซ็ตซีโร่ แต่เป็นเพียงการศึกษาเท่านั้น 
 
 
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้พบกลุ่มสนับสนุนที่ ต.ตลิ่งชัน ซึ่งยืนยันว่า ชาวจะนะ ต้องการการพัฒนา และแก้ปัญหาการว่างงาน
 
 
ขณะที่เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ขอให้รัฐบาลยุติโครงการนี้ทั้งการแก้ไขผังเมือง การศึกษา อีไอเอ อีเอชไปเเและต้องจัดให้มีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแล้วล้อมในระดับยุทธศาสตร์ sea สงขลา รวมทั้งขอให้ตรวจสอบความผิดปกติกรณีการเปลี่ยนมือที่ดินใน 3 ต.ของอำเภอจะนะ จนมาเป็นของนักการเมืองและเปลี่ยนเป็นของเอกชน ซึ่งมีผู้เดือดร้อนมายื่นหนังสือด้วย และตรวจสอบการใช้มาตรา 10 ของ ศอบต.
 
 
การลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัส จึงสร้างความหวังให้ประชาชนในพื้นที่ที่ขอให้นับหนึ่งใหม่กับโครงการจะนะเมืองก้าวหน้า ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ข่าวยอดนิยม