พระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม

28 ธ.ค. 2563

1.2K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม
 
วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 36 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร ซึ่งมรณะภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80
 
สมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับ มั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี นับเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมั่นคงมาโดยตลอด ทั้งได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักร ปกครองดูแลให้ความอนุคราะห์พระภิกษุสามเณร และให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ตั้งแต่ปี 2506 และก่อตั้งสถาบันพลังจิต-ตานุภาพ เพื่อเผยแพร่คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งปัจจุบันมี 287 สถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งที่ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกาอีก 6 แห่ง ซึ่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา กระทั่งปี 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระพรหมมงคลญาณ เป็นรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และในปี 2563 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม"
 

ข่าวยอดนิยม