พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

28 ธ.ค. 2563

1.1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 
วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสมันตา เค ซยสุริยะ (Mrs. Samantha K. Jayasuriya) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
 
ต่อจากนั้น เวลา 19 นาฬิกา 5 นาที พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 
1. นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสหรัฐอเมริกา นายมนัสวี ศรีโสดาพล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำราชอาณาจักรเบลเยียม มาก่อน
 
2. นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเจษฎา กตเวทิน เคยดำรงตำแหน่ง เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
 
3. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
 
4 . นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์ นายพรภพ อ่วมพิทยา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มาก่อน
 
5. นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซีย นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรป มาก่อน
 
6. เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซัคสถาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซัคสถาน เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

ข่าวยอดนิยม