พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช อัมพรมหาเถร

27 ธ.ค. 2563

637 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช อัมพรมหาเถร
 
วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร ) คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธฯ ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ,สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งเพื่อฉลองพระชนมายุในโอกาสครบ 8 รอบ ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยสร้างขึ้นในพื้นที่ประมาณ 127 ไร่ ที่ครอบครัวนันธนวัฒน์ได้ถวายที่ดิน และทางวัดจัดซื้อเพิ่มบางส่วน เพื่อเป็นรมณียสถานอันสัปปายะ ต่อการบำเพ็ญสมณธรรม และเจริญจิตภาวนา ทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศล เพื่อจรรโลงพระบวรพุทธศาสนา และเกื้อกูลพุทธบริษัททั้งปวง ได้ที่บัญชีวัดราชบพิธ เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย, ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร

ข่าวยอดนิยม