พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดงาน 'มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020' และทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซ่น ณ วัดราชบพิธฯ

26 ธ.ค. 2563

447 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้
 
วานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 10 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงาน ’มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020’ ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมขัวศิลปะเชียงราย ตลอดจนภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และยกระดับเป็นงานท่องเที่ยวระดับอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้ ด้วยการนำผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และพันธุ์ไม้มาจำหน่าย ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
โดยเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมทั้งกลางวัน และกลางคืน อาทิ การเปิดสวนฯ ภายใต้แนวคิด’ สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ำ ’ครั้งแรกของชาวเชียงราย กับการนำศาสตร์แห่งศิลปะร่วมสมัย เนรมิตสวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน ,การแสดง แสง สี เสียง ผ่านม่านน้ำกลางลำน้ำกก อุโมงค์ไฟแห่งศิลป์ ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย,ลานประติมากรรม Street Art ที่ให้ผู้ชมงานแต่งแต้มสีสันบนผืนผ้าใบ Wall Art ตลอดจนอุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกาดหมั้วครัวล้านนา และจัดแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์
 
โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึก ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020’ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564
 
และวันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 35 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซ่น ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 บริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา
 
หลังจากเรียนจบเกรด 10 สเปเชียลคลาสที่ Torry Pines High School แคลิฟอร์เนียร์ คุณพุ่มได้กลับมาอยู่เมืองไทย แล้วเข้าศึกษาในโปรแกรมพิเศษ ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ และ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา คุณพุ่มเป็นผู้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเป็นไทย มีน้ำใจมีเมตตาต่อผู้อื่น ปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม เคยบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาธรรมมะ 
 
นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรี ของกองอาสารักษาดินแดน โดยเป็นตำรวจม้า สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และเข้าร่วมในพระราชพิธีสวนสนาม ในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร เมื่อปี 2547 ด้วย
 
จากนั้น เสด็จไปอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม สุสานหลวงวัดราชบพิธฯ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร ของราชสกุลกิติยากร ทรงวางพวงมาลัยที่เก็บอัฐิคุณพุ่ม ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวยอดนิยม