พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญสิ่งของประทาน มอบแก่ราษฎรในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

25 ธ.ค. 2563

490 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญสิ่งของประทาน มอบแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้ ที่วัดสันต้นเปา ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญสังฆทานผ้าไตรส่วนพระองค์ จำนวน 10 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสันต้นเปา ซึ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอฝาง เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ สามเณร รวม 10 รูป พร้อมกันนี้ยัง เชิญเครื่องนุ่งห่มกันหนาวประทาน จำนวน 200 ชุด มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่ข่า และตำบลอื่น ๆ ในพื้นที่ อำเภอฝาง ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร ที่ต้องเผชิญกับอากาศหนาว
 
สำหรับตำบลแม่ข่า มี 13 หมู่บ้าน 284 ครัวเรือน มีประชากร รวมทั้งสิ้น 7,501 คน มีวัด จำนวน 10 วัด โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวนลิ้นจี่ ลำไย แตงโม ส้มสายน้ำผึ้ง ทำไร่ข้าวโพดยางพารา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย แปรรูปผลิตภัณฑ์(OTOP) และรับจ้างทั่วไป

ข่าวยอดนิยม