พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร-เจ้าหน้าที่ ในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จ.เชียงใหม่

25 ธ.ค. 2563

326 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1,015 ชุด ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง , โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น , โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ) , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยอมพาย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
พร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา และเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านสานฝัน จำนวน 116 คน ซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
 
โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง พร้อมกับเยี่ยมชมผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของราษฎร ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
 
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านนายเสงี่ยม แสนคำ ราษฎรในพื้นที่โครงการ และร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ จากแปลงเกษตรของราษฎร
 
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านแม่ตุงติง เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 โดยใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในการจัดตั้ง และดำเนินการทั้งหมด 147 ไร่ ในลักษณะศูนย์สาธิต และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ รวมถึงการพัฒนา และช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 86,000 บาทต่อปี ทำให้ไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่น

ข่าวยอดนิยม