พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานปีใหม่ มอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ใน จ.เชียงราย-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

25 ธ.ค. 2563

359 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ กองกำลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยกับทรงให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนมาโดยตลอด ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ ด้วยความตั้งใจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 
 
ตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประเทศชาติ วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 3) ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
ต่อจากนั้น องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน (กองกำลังผาเมือง) ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน
 
 
ในตอนบ่าย องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน (กองกำลังนเรศวร) ณ ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ทหารบก ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพราน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมือง
 
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับทราบยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ข่าวยอดนิยม