การเมือง

"ในม็อบมีเด็ก" เรียกร้องรัฐดูแลสิทธิเด็กที่ถูกละเมิด ในการชุมนุมของทุกกลุ่ม

22 พ.ย. 2563

1K view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

การชุมนุมของทุกกลุ่มที่ผ่านมาตลอด 2 เดือน พบว่า มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งที่พบคือปัญหาการละเมิดสิทธิของเด็กๆ และ เยาวชน ทั้งการคุกคามทางเพศ และ ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมชุมนุม ทางกลุ่ม Child in Mob หรือ ในม็อบมีเด็ก จึงสะท้อนปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ใหญ่และหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือดูแลและเยียวยาด้านจิตใจแก่เยาวชนตามสิทธิพื้นฐานที่พวกเขาพึงมี 
 
 
กลุ่มชายอินม็อบ หรือ ในม็อบมีเด็ก และ แอมนาสตี้ไทยแลนด์ เข้าแจกริบบิ้นสีให้กับเด็กและเยาวชนในการชุมนุม จำแนกอายุของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นริบบิ้นสีส้ม สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี และ สีชมพู สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือ หากเกิดกรณีการสลายการชุมนุมหรือการถูกคุกคามในม็อบ หลังพบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนตลอดช่วงการชุมนุมที่ผ่านมา  ทั้งการคุกคามทางเพศ การถูกแอบถ่าย, ปัญหาการใช้ความรุนแรงจากเหตุสลายการชุมนุม และปัญหาการพบเด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัครป้องกันความรุนแรง 
 
 
ซึ่งซุ้มจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ คือ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นปัญหาการถูกคุกคามทั้งเรื่องเพศ ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียม ที่เกิดขึ้นโดยไม่เลือกเพศ เวลา และสถานที่
 
 
แม้ที่ผ่านมาทาง Child in Mob จะเร่งทำความเข้าใจและดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมนุมของทุกขั้วทางการเมือง แต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนแนวทางการปฏิบัติและแนวทางเยียวยาสภาพจิตใจกแก่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเยาวชน ที่อายุไม่เกิน 24 ปี ซึ่งควรได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่พึงมี รวมทั้งสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ไทยได้ลงนามร่วมกับองค์การสหประชาติ หรือ UN
 
 
คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน คือ ควรวางแผนการเดินทาง ศึกษาพื้นที่ปลอดภัย หรือ เซฟโซน และแจ้งคนในครอบครัว หรือ คนสนิททุกครั้ง โดยหลายครั้งที่ผ่านมามักมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ และยังไม่มีความชัดเจนในข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนในภาวะทางการเมืองเช่นนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นครั้งแรกของปรากฎการณ์ที่มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจทางการเมืองเป็นจำนวนมากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่แน่ชัดทั้งฝ่ายภาครัฐและประชาสังคม
 
 
เบื้องต้นหากเกิดกรณีเด็กและเยาวชนถูกละเมิดสิทธิก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1387 หรือ ทวิตเตอร์ @saidek1387 และ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข่าวยอดนิยม