ในประเทศ

ผู้ว่าฯแจ้งเตือนชาวโคราช 14 อำเภอ ต้องระบายน้ำเขื่อนลำพระเพลิง-ลำตะคอง รับมือพายุโมลาเบ

28 ต.ค. 2563

3.7K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

โคราช-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เรื่อง แจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำพระเพลิง เนื่องจากทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำตะคองว่า จะระบายน้ำออกจากเขื่อนลงลำน้ำธรรมชาติ

 

เพื่อพร่องน้ำรองรับสถานกรณ์พายุโมลาเบ โดยระบายน้ำออกจากเขื่อนลำตะคองออกไม่เกินวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงพบว่า มีปริมาณน้ำระดับกักเก็บ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 101% และจะมีการระบายน้ำไหลลงคลองธรรมชาติ และจะส่งผลให้ลำน้ำสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลไปที่ลำน้ำมูล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลากในพื้นที่ จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่งในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง ลำเชียงไกร ลำบริบูรณ์ ลำพระเพลิง และลำน้ำมูล ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา โนนไทย โนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง ได้รับทราบ และตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว

 

พร้อมให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยหากทางอำเภอประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้สั่งอพยพประชาชนทันที และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะยุติ โดยทุกพื้นที่ต้องรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบโดยตรง

 

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

 

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณน้ำกักเก็บ 94%

เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำกักเก็บ 111%

เขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำกักเก็บ 99%

อ่างเก็บน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำกักเก็บ 93%

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ปริมาณน้ำกักเก็บ 100%

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง ปริมาณน้ำกักเก็บ 108%

 

ดูยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/cQPKaI-oTrg

 

ข่าวยอดนิยม