พระราชสำนัก

ปชช.เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร

23 ต.ค. 2563

366 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ประชาชนจำนวนมาก เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 
ตลอดทั้งวันนี้ มีประชาชนเป็นจำนวนมาก เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา
 
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ ได้ในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันจักรี , วันสงกรานต์ , วันฉัตรมงคล , วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันปิยมหาราช และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
สำหรับปราสาทพระเทพบิดร สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  รัชกาลที่ 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมชื่อ พระพุทธปรางค์ปราสาท เมื่อแรกมีพระราชประสงค์ จะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน แต่เมื่อสร้างเสร็จ ปราสาทคับแคบไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี ต่อมาได้มีการซ่อมแซม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทพระเทพบิดร โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง 5 พระองค์มาประดิษฐาน ทั้งมีพระบรมราชโองการ ให้มีการถวายบังคมพระบรมรูป เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันได้ประดิษฐานพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัยตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9
 

ข่าวยอดนิยม