พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุบัติภัยท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด

23 ต.ค. 2563

1.2K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุบัติภัยท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
วันนี้ เวลา 11 นาฬิกา 40 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ ท่อก๊าซธรรมชาติระเบิด ในพื้นที่ตำบลเปร็งจังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
โดยเหตุการณ์ท่อก๊าซธรรมชาติระเบิด ขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12 นาฬิกา 30 นาที ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 66 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 34 หลังคาเรือน สถานีตำรวจภูธรตำบลเปร็ง ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว 
 
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับทราบ ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
พร้อมกันนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ตลอดพูดคุยให้กำลังใจ
 
ต่อจากนั้น องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน นำไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัย ซึ่งรักษาอาการ ที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และโรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุบัติภัย ไปกล่าวให้รับทราบด้วย

ข่าวยอดนิยม