พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "คิดถึงสมเด็จย่า" ครั้งที่ 23

23 ต.ค. 2563

559 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน คิดถึงสมเด็จย่า ครั้งที่ 23
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน ทรงเปิดงาน "คิดถึง สมเด็จย่า" ซึ่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 23 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่าง ของการดำเนินชีวิตชีวิตในทุกๆ ด้าน ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา เพื่อให้น้อมนำไปยึดถือ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
 
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ "ในความคิดคำนึง" นำเสนอผ่านช่วงเวลาสำคัญตลอดพระชนม์ชีพ ตั้งแต่ในวัยเยาว์ เป็นข้าหลวง ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร กระทั่งได้รับทุนการศึกษาวิชาการพยาบาล ไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา และจำลองสมุดบันทึก ลายพระหัตถ์ และตำราวิชาการต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัย มาจัดแสดงเป็นครั้งแรก
 
นอกจากนี้ยังจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญ ตลอดระยะเวลา 5 แผ่นดิน นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สะท้อนถึงความรักที่ทรงมอบให้ผู้ใกล้ชิด ตลอดจนปวงชนชาวไทย และพระราชปณิธาน ที่ทรงมีต่อมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ อาทิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ,โครงการพัฒนาดอยตุง โดยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา
 
อีกทั้งมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ประชาชนมีรายได้มั่นคง อาทิ หัตถกรรมแบรนด์ ดอยตุงไลฟ์สไตล์ และ ดอยตุงคาเฟ่ กาแฟอาราบิก้า รวมถึงไม้ประดับนานาพันธุ์ ซึ่งนิทรรศการ จะจัดแสดงถึง วันที่ 25 ตุลาคมนี้

ข่าวยอดนิยม