พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22 ต.ค. 2563

436 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1
 
วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ,นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการฯ และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และการจัดตั้งศูนย์สาขาเพิ่มเติม คือ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และโครงการศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 19 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 แห่ง ทั่วประเทศ 
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ศึกษาฯทั้ง 6 ศูนย์ มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน กว่า 6 แสนคน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการผลิต และเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและระบบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อพระราชทาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบกว่า 3,900 คน
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การสร้างองค์ความรู้ และต้นแบบความสำเร็จ สามารถเป็นตัวอย่างในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาหาความรู้ ตามพระราชดำริ 

ข่าวยอดนิยม