พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

18 ต.ค. 2563

404 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หม่อมหลวง สราลี กิติยากร แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ที่วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้เวลา 13.49 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่พุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยสมทบในการก่อสร้างฐานองค์พระ "พระพุทธศิขรินธรรมนาถสวลีมงคล" และบูรณะเสนาสนะสำคัญ
 
วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปี 2450 เดิมชื่อวัดโป่งแยง ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดโป่งแยงนอก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2539 ต่อมาในปี 2544 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทรงเปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรม กับทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และในปี 2555 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงรับวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ไว้ในพระอุปถัมภ์ ปัจจุบันมี พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโป่งแยง เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษา 5 รูป

ข่าวยอดนิยม