พระราชสำนัก

พระราชินีฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป

18 ต.ค. 2563

485 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป
 
วันนี้ เวลา 19.11 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง โดยวันนี้ มีผู้มาขอรับบริการ 520 คน โรคที่พบมาก คือโรคตา โรคทางทันตกรรม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ และความดันโลหิตสูง โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทาน แก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 ราย ซึ่งเป็นโรคความจำเสื่อม และโรคมะเร็ง พร้อมทั้ง ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยความห่วงใย
 
จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร โดยมีการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูป อาทิ หม่ำ จังหวัดชัยภูมิ, ขนมเปี๊ยะ จังหวัดอุดรธานี, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง นำผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์ออกแบบลวดลายให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน แต่ยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ อาทิ ผ้ากาบบัว และอัญญานางหรือผ้าเจ้าเมือง จากกลุ่มต้นเทียนไหมไทย จังหวัดอุบลราชธานี, ผ้าซิ่นยกไหมเงินลายดอกแก้ว ซึ่งเป็นลวดลายที่ชาวอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, ผ้าไหมแพรวา จากกลุ่มไหมสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประยุกต์ต่อยอดเป็นผ้าซิ่นแพรวา พร้อมคิดค้น และพัฒนาลายใหม่

ข่าวยอดนิยม