พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

01 ต.ค. 2563

1.3K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
 
เวลา 17 นาฬิกา 32 นาที วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปยังศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกเซาะเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สิริอายุ 94 ปี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพ ตลอดจนพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน ของพระบรมวงศานุวงศ์
 
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2469 เป็นบุตรีของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จากนั้นเข้ารับราชการ และได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2501 ในตำแหน่งคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี 2495 ถึง 2498 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ อัตราพลเอกหญิง ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร -ธิดา 4 คน

ข่าวยอดนิยม