พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

01 ต.ค. 2563

405 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ความว่า " ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น ของประเทศและประชาชนชาวจีน
 
ประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้าเป็นอันมาก ตลอดระยะเวลา 45 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมความร่วมมือ ในกิจการทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย "
 
- พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม