พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

30 ก.ย. 2563

452 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
 
วันนี้ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์ การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 312 ถุง มอบแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพลลภาพ โดยจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึล ใน 8 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 316 ครัวเรือน
 
ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์ การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมวิศวกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 418 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร และเจ้าหน้าที่ทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสิเการวม 9 ครอบครัว โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลลภาพ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวยอดนิยม