เศรษฐกิจ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผย "วัยทำงานเงินฝากน้อย-หนี้สินมาก"

30 ก.ย. 2563

998 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดบัญชีเงินฝากประชาชน พบวัยเริ่มทำงานมีเงินฝากน้อย หนี้สินมาก ขณะที่ภาคอีสานมีเงินฝากน้อยที่สุด กว่าครึ่งมีเงินฝากแค่ 1,400 บาทต่อรายเท่านั้น
 
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยถึงพฤติกรรมการฝากเงินของประชาชน โดยกลุ่มวัยเริ่มทำงาน อายุ 23 – 35 ปี มียอดเงินฝากเฉลี่ยราว 3,000 บาทต่อเดือน วัยทำงาน อายุ 36 – 59 ปี เฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มนี้จะเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มเติม และวัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป เฉลี่ย 7,000 บาทต่อเดือน
 
ที่น่าสนใจ ในกลุ่มวัยเริ่มทำงาน จะมีเงินฝากน้อยและหนี้สินมาก เนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ และสร้างฐานะ โดยปัจจุบันมีจำนวนคนฝากเงินในระบบ 80 ล้านราย และจำนวนเงินฝาก 14.67 ล้านล้านบาท บัญชีส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่ผู้ฝากในภาคอีสาน มีเงินฝากน้อยที่สุด มากกว่าครึ่งหนึ่ง มียอดเงินรวมไม่เกิน 1,400 บาทต่อราย
 
ทั้งนี้ แต่ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เงินฝากขยายตัวสูงถึง 8% เมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีก่อน เหตุมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงและหันมาถือครองเงินสดแทน
 
 
 
ชมผ่านยูทูบที่นี่ : https://youtu.be/cxQn83NTBP0
 

ข่าวยอดนิยม