ในประเทศ

คกก.วัตถุอันตราย คงมติเดิมแบน 'พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส'

28 ก.ย. 2563

617 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยึดมติไม่ทบทวนการแบน 2 สารอันตราย คือ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยยืนยันถึงเหตุผลรองรับจากผลกระทบของสารทั้ง 2 ชนิดที่มีความอันตรายสูง ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออกและครอบครอง
 
 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเห็นชอบให้ยึดมติเดิม ในการยกเลิกการใช้พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครอง ด้วยมติ 20 ต่อ 4 เสียง จากคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 24 คน 
 
 
ก่อนหน้านี้ มีเกษตรกรหลายกลุ่ม พยายามนำเสนอข้อมูลความเดือดร้อน จากการแบนสารเคมีดังกล่าว พร้อมขอให้ทบทวนการแบน หรือขอขยายเวลาบังคับใช้กฎหมาย ในการแบน แต่ที่ประชุม ยังคงยึดตามหลักการเดิม เนื่องจากเพิ่งมีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา และมีการฟ้องคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง รวมทั้ง มีเหตุผลรองรับชัดเจนถึงความอันตรายของสารดังกล่าว จึงควรให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขนำข้อมูลและข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปพิจารณาต่อไป
 
 
เบื้องต้น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่สามารถหาสารอื่น มาทดแทนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสได้ แต่ก็มีอีกวิธีป้องกันศัตรูของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า สามารถใช้ควบคุมศัตรูพืชได้เช่นเดียวกันและปลอดสารเคมี โดยขณะนี้ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ หาแนวทางทางการตลาดมาสนับสนุน ทางด้านราคา ของสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีอื่นแทน

ข่าวยอดนิยม