พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ ศ.เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี

27 ก.ย. 2563

1.2K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สื่อผสม
 
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ณ เมรุวัดตรีทศเทพ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 สิริอายุ 67 ปี
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายเม่งเซีย และนางลิ่ม แซ่ลิ่ม ระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาศิลปะ และศิลปะการวาดภาพโฆษณาภาพยนตร์ กับอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น ได้ศึกษาต่อด้านศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร และสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
โดยเริ่มรับราชการ ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร ในตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาศิลปะ ต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นนักวิชาการช่างศิลป์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงวุฒิ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,ในด้านศิลปะได้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ทั้งจิตรกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรม ผลงานจัดวาง แนวความคิดสร้างสรรค์ ในผลกระทบของกระแสสังคมสมัยใหม่ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีผลงานจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 ด้านชีวิตครอบครัว ได้สมรสกับ นางนพพร สกุลเดิม เจริญผล มีบุตร 1 คน

ข่าวยอดนิยม