พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15

25 ก.ย. 2563

1.1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 
 
วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน 'ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563' ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
ในการนี้ พระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 27 คน ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ 1 ทศวรรษ กรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทรงมีพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหม ให้คงอยู่กับประเทศไทย และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม ของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภค เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม 
 
ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการ “1 ทศวรรษกรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ,นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการตรวจสอบจากกรมหม่อนไหมมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตจากเส้นไหม ในประเทศไทยเท่านั้น,นิทรรศการผลงานการประกวดเส้นไหม สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน , นิทรรศการผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ ผ้าทอมือบ้านดอนขุนห้วย กะเหรี่ยงปาเกอะญอ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ , จัดแสดงผลงาน อาทิ แผ่นฟิล์มโปรตีน , เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์หม่อน และเครื่องสาวไหมอีรี่ , นิทรรศการปราชญ์หม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม ได้คัดเลือกปราชญ์หม่อนไหม 88 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้คงอยู่สืบไป 
 
นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทยคุณภาพ จากทั่วประเทศ ร่วมออกร้านกว่า 240 ร้านค้า โดยงานจัดขึ้นถึงวันที่ 27 กันยายนนี้

ข่าวยอดนิยม