พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ งานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2563

16 ก.ย. 2563

521 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการ งานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2563
 
วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2563 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กันยายน 2563 ตามที่ได้สนองพระดำริ ดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาตั้งแต่ปี 2545 
 
และจัดการประกวดผลการดำเนินงานในโครงการฯ ทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นำเสนอ ผลการดำเนินงาน แสดงนวัตกรรม และองค์ความรู้จากความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ ของสมาชิกในระดับภาค และคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ทำให้เกิดกระแสที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ แบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดีเด่น มีเกณฑ์ประเมิน เน้นผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง และยุทธศาสตร์โครงการทูบีนัมเบอร์วัน และกลุ่มต้นแบบ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเงิน ทอง เพชร และยอดเพชร ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานระดับบุคคล และผลการดำเนินงานผ่านบอร์ดนิทรรศการ 
 
ในปีนี้มีจังหวัด อำเภอ และชมรม เข้าประกวดผลงานรอบตัดสินระดับประเทศ จำนวน 362 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด 66 จังหวัด อำเภอ 19 อำเภอ ชมรมในชุมชนภูมิภาค 48 แห่ง ชุมชนกรุงเทพมหานคร 15 แห่ง สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 77 แห่ง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 34 แห่ง สถานประกอบการ 33 แห่ง สถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมฯ 24 แห่ง เรือนจำและทัณฑสถาน 29 แห่ง และสำนักงานคุมประพฤติ 17 แห่ง 
 
โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประจำปี 2563 ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรในสถานประกอบการ และบุคลากรในชุมชนรวม 21 รางวัล

ข่าวยอดนิยม