พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดสระแก้ว

16 ก.ย. 2563

1.4K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสระแก้ว
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 8 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดสระแก้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยปฎิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยมีผู้มารับบริการ 102 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ,ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย
 
พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานสมุดระบายสี ชุดของเล่นแก่เด็กๆ และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 7 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว, ภาวะกระดูกติดเชื้อ, โรคเนื้องอกในสมอง,โรคไตวายเรื้อรัง ,ท่อปัสสาวะอุดตัน และโรคหัวใจ โดยทรงซักถามถึงอาการและการรักษา พร้อมมีพระวินิจฉัย ร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ และมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว
 
จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ ,พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่- ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 50 เมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,783 คน ประกอบด้วย แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร ในปี 2562 มีการออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จำนวน 18 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 959 คน
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดสระแก้วเฝ้า และมีพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมพระราชทานพร ให้สมาชิก พอ.สว ทุกคน มีความเจริญรุ่งเรือง มีจิตใจที่แจ่มใส และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

ข่าวยอดนิยม