พระราชสำนัก

มอบประกาศนียบัตร โครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำทั่วประเทศ

15 ก.ย. 2563

566 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ในเรือนจำทั่วประเทศ มีผู้สำเร็จการอบรม 2 หมื่น 7,081 คน 
 
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในปี 2563 ในเรือนจำทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการพื้นที่ สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
 
โดยมีพิธีพร้อมกันในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง อาทิ เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ รวมถึงเรือนจำทั่วประเทศ 129 แห่ง รวม 137 แห่ง โดยมีผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร 27,081 คน
 
 

ข่าวยอดนิยม