พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

14 ก.ย. 2563

264 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และพระสงฆ์ ในพื้นที่นราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส รวม 131 ชุด ประกอบด้วยผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ,เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะ , กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ และทหารที่ดูแลกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงชุด EOD ของตำรวจตระเวนชายแดน
 
 
ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ยังความปลื้มปีติ และเป็นขวัญกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
จากนั้น ไปยังศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการดูแลป้องกันรักษาไฟป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ดูแลและรักษาพื้นที่ป่าพรุผืนสุดท้าย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยดำเนินการให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ของทรัพยากรป่าพรุธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ ประมาณ 1 แสน 2 หมื่นไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี มีลำน้ำสำคัญไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง 
 
 
โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าพรุธรรมชาติ ที่มีสภาพสมบูรณ์มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ พืชพรรณนานาชนิด รวมถึงสัตว์บกและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าพรุ ตลอดจนพันธุ์นกหายาก 
 
 
ในช่วงบ่าย ได้เชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี ในการนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
 
 
ปัจจุบันพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาด้านต่างๆ เช่น โครงการเรียนรู้ภาษามลายูท้องถิ่น, โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, โครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ,โครงการจริยธรรมศึกษา, โรงเรียนสอนปริยัติธรรม 
 
 
โดยทุกครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชุมชลธาราอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวยอดนิยม