พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันสุดท้าย

13 ก.ย. 2563

699 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันสุดท้าย
 
 
วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 58 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันสุดท้าย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานโล่เกียรติยศ แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน, อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น จำนวน 3 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี ในคณะต่าง ๆ อาทิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวม 1 พัน 728 คน 
 
 
ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บัณฑิต ความว่า...
 
 
"เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเดิม ฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้ถูกต้อง และอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติ และใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง 
 
 
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และจิตใจ มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงอีกมาก บัณฑิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้สูง และมีความคิดจิตใจที่พัฒนามาดีแล้ว จึงควรจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่าย ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ ชาติบ้านเมืองของเรา ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนทุกคนในชาติ ก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็น"

ข่าวยอดนิยม