พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม

13 ก.ย. 2563

490 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม อดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 42 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคก้านสมองเสื่อม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สิริอายุ 79 ปี 
 
 
นายไพบูลย์ ลิมปพยอม เป็นบุตรนาย พิพัฒน์ กับ นางเหมศิริ ลิมปพยอม เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2484 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนมูลนิธิฟูลไบรท์ และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยไอโอวา สเตท สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย เริ่มทำงานเป็นพนักงาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2505 
 
 
และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและฝ่ายบริหารผู้ใช้โทรศัพท์, ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยมีผลงานคือ การริเริ่มขยายโทรศัพท์สาธารณะอย่างทั่วถึงทุกตำบล และอำเภอของประเทศ, การติดตั้งและขยายเครือข่ายโทรคมนาคม ทั้งบนดินตามเส้นทางรถไฟ และการวางเคเบิลใต้น้ำ รวมถึงได้ถวายงาน พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านโทรคมนาคม และปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ในการพัฒนาการโทรคมนาคมของชาติ โดยเฉพาะการขยายโทรศัพท์ในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมานานกว่า 40 ปี ซึ่งได้สละเงินเดือนที่ ทำงานกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม สมทบกองทุนมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งหมด
 
 
นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา นายไพบูลย์ เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อทำบุญ และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งในปี 2542 ได้รับเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่าง ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางพรนิภา สกุลเดิม พิพัฒนกุล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบุตร ธิดา 3 คน

ข่าวยอดนิยม