พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

01 ก.ย. 2563

2.9K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 51 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปือ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบการศึกษา ที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ได้มีการลงนามความตกลง 6 ฉบับ สำหรับครั้งนี้เป็นฉบับที่ 7 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมลงนามกับนายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจําประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ก่อตั้งวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล จังหวัดกําปงทมขึ้น และจัดทำโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา และการสาธารณสุขพื้นฐาน มาตั้งแต่ปี 2543 ต่อมาได้พัฒนาการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน เทคโนโลยีกําปงเฌอเตียล” ซึ่งได้พระราชทานทุนแก่นักเรียน เพื่อมาศึกษาต่อในประเทศไทย ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอาชีวการศึกษา แล้วนำความรู้กลับพัฒนาการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้า รวมทั้งได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปือ จังหวัดกําปงสปือ เป็นสถาบันการศึกษาให้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นแห่งที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งผลิต “ครูช่าง” และมีเป้าหมายจะขยายให้ครบทุกจังหวัดในปี 2573- โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนทุนในโครงการฯ ซึ่งกำลังศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละลองพระบาท ในการนี้ มีได้พระราชปฏิสันถารกับนักเรียนทุนฯ ด้วย สำหรับการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ที่ได้รับทุนพระราชทาน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า 800 คน

ข่าวยอดนิยม