พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยม พอ.สว.จังหวัดชัยนาท

29 ส.ค. 2563

2.1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดชัยนาท ที่ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน
 
วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 58 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทรงเยี่ยมอาสาสมัครมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดชัยนาท 
 
ในการนี้ พระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสีแก่ผู้แทนเด็กนักเรียน พร้อมกับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปรับบริการตรวจรักษา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยแพทย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 333 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ, โรคระบบประสาท และโรคผิวหนัง นอกจากนี้ มีสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ให้บริการคำปรึกษา และจ่ายยาแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง จำนวน 85 ราย
 
ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ , ผู้ป่วยกระดูกขาซ้ายสั้นผิดปกติตั้งแต่กำเนิด , โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ,โรคมะเร็งหลอดอาหาร ,โรคแพ้ภูมิตัวเอง ,โรคความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง และมีแผลกดทับที่สะโพกด้านซ้าย ที่เฝ้าขอรับพระราชทานพระวินิจฉัยในการรักษา และส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้พระราชทานเงินค่าเดินทาง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ญาติและผู้ป่วยด้วย
 
จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการรวม 50 คน พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร 15 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 59 เมื่อปี 2558 ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ รวมทั้งสายสนับสนุน รวม 1,182 คน ในปีที่ผ่านมาออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวม 9 ครั้ง มีผู้มารับบริการ 493 ราย และขอเป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ 3 ราย
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ อาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดชัยนาท เฝ้ารับพระราชทานพร และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งครั้งนี้เป็นการเสด็จไปทรงเยี่ยมอาสาสมัครประจำจังหวัดชัยนาท เป็นครั้งแรก โดยทรงชื่นชมการทำงานของสมาชิกพอ.สว. ที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม

ข่าวยอดนิยม