การเมือง

กมธ.กฎหมาย ชง 'นิรโทษกรรม' สลายความขัดแย้ง

13 ส.ค. 2563

4.3K view

ครอบครัวข่าว 3

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 04.30 - 05.30 น.

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ 13 ส.ค.63 มีวาระสำคัญการประชุม คือ รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ” จัดทำโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน
 
 
โดยมีการเสนอแนวทางการนิรโทษกรรม เพื่อสร้างความปรองดอง มีเงื่อนไขคือ การนิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน ไม่รวมถึงการทำผิดคดีอาญา ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และคดีทุจริตคอร์รัปชัน โดยเสนอให้ตราเป็นกฎหมายพิเศษ เช่น การออก พ.ร.ก. หรือการออก พ.ร.บ.
 
 
ซึ่งทาง กมธ.ยังเสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และให้นายกรัฐมนตรีระบุรายละเอียดเรื่องกรอบเวลาของกระบวนการแก้ไขให้ชัดเจน เมื่อแก้ไขเสร็จควรยุบสภาทันทีเพื่อเลือกตั้งใหม่ หากปล่อยเวลาให้นานไปเท่าใด การแก้ปัญหาความขัดแย้งจะเป็นไปได้ยากตามไปด้วย
 
 
อีกทั้งยังเสนอให้กองทัพเว้นการทำรัฐประหาร หรือแทรกแซงทางการเมือง เช่น การใช้อิทธิพลกดดันนโยบายรัฐบาล ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และเสนอเพิ่มคำถวายสัตย์ปฏิญาณของเหล่าทัพว่า "จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะไม่ทำการปฏิวัติรัฐประหาร"
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/FwM8Npoz7Mw

ข่าวยอดนิยม