องคมนตรี อันเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นชุมชนซอยตากสิน 14

31 ก.ค. 2563

308 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี อันเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรี ชุมชนซอยตากสิน 14 กรุงเทพมหานคร 
 
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่เขตธนบุรี ชุมชนซอยตากสิน 14 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 01.49 น. สถานที่เป็นบริษัท แสงอุดม เอาท์เล็ต (โคมไฟ)  เลขที่ 91-93 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย โดยเพลิงสงบเวลา 02.22 น.
 
มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24 ครอบครัว มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 5 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 8 หลังคาเรือน ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว
 
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยทั้ง 24 ครอบครัวให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
 
จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุ ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยด้วย
 

ข่าวยอดนิยม