'นิพิฏฐ์' ฟ้อง 7 กกต. เอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองในเลือกตั้งใหญ่พัทลุง

29 มิ.ย. 2563

625 Views

การเมือง

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นฟ้อง กกต.ทั้ง 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฐานบั่นทอนและทำลายระบอบประชาธิปไตย กรณีวินิจฉัยข้อร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง ตามอำเภอใจ
 
 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังจาก ได้ยื่นเรื่องต่อ กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบการซื้อเสียง เลือกตั้ง ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ใน 4 ประเด็น โดย กกต. ยกคำร้อง 2 เรื่อง ส่วนอีก 2 เรื่อง นายนิพิฏฐ์ ระบุว่ามีการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ จึงจำเป็นต้องฟ้อง กกต. ทั้ง 7 คน 
 
 
เนื่องจากได้สมคบคิดใช้อำนาจโดยทุจริตมีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใช้อำนาจโดย ไม่มีข้อเท็จจริง และเหตุผลรองรับการใช้ดุลพินิจอันเป็นการช่วยเหลือผู้สมัคร และพรรคการเมืองหนึ่ง ให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง แทนที่จะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งที่มีข้อเท็จจริงปรากฎชัดว่า เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
สำหรับ 4 ประเด็น ที่นายนิพิฏฐ์ ยื่นร้อง กกต. กรณีที่ 1 พบการซื้อเสียงที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งมีหลักฐานภาพถ่าย และพยาน ระบุว่ามีการรับเงิน 4 พันบาท ให้กับคน 8 คน เพื่อซื้อเสียง แต่หลังจากพยานให้การกับ กกต. ครั้งแรกก็ได้ให้การเหมือนกับที่เล่าให้นายนิพิฏฐ์ฟัง แต่หลังจากนั้นพยานคนดังกล่าวกลับไปให้การใหม่แล้วบอกว่า ไม่ขอยืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้การไว้ โดยระบุว่าเป็นเงินให้หลานไปซื้อน้ำมันพืช
 
 
กรณีที่ 2 กรณีที่มีภาพรายชื่อหัวคะแนน และคลิปกำลังจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เลือกผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่ง ของคืนวันที่ 23 มี.ค. 2562 ซึ่ง กกต.ยกคำร้อง ทำให้นายนิพิฏฐ์ นำหลักฐานมายืนยันว่า มั่นใจในพยานหลักฐาน ที่จะดำเนินคดีนี้อย่างถึงที่สุด
 
 
กรณีที่ 3 กรณีกลุ่มไลน์ "เพื่อนนายฉลอง" ซึ่งมีสมาชิกราว 400 คน มีการส่งรูปบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก นายนิพิฏฐ์ จึงร้อง กกต.ว่า วางตัวไม่เป็นกลาง แต่ กกต.กลับ ใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ นอกล้นไปจากขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งสามารถที่จะลงโทษได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ผิดต่อกฎหมายโดยทุจริต จึงต้องฟ้องร้อง กกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ข่าวยอดนิยม